Καθημερινή Ενημέρωση: Θέμα μας, η Εκπαίδευση τον Ιούλιο [1]

Εκπαίδευση  1 Ιουλίου 2019 LANDCOM του ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό μέρος για εκπαίδευση onalert.gr Πρόκειται για μια άσκηση, που έχει