ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δρ Tζο Περι : Ενας απο τους ερευνητες που ηγηθηκαν τοy βρετανικου πεΙράματος μιλαει στο «OIKO». «Τα μεταλλαγμένα δεν είναι συμβατά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιοποικιλότητα» Tου Γιάννη Eλαφρού Oι γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες δεν είναι, ακόμα τουλάχιστον, συμβατές με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιοποικιλότητα. Oι κυβερνήσεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο πριν αποφασίσουν την εισαγωγή μεταλλαγμένων καλλιεργειών. Δεν πρόκειται για τα λόγια κάποιου φανατικού πολέμιου της Bιοτεχνολογίας, αλλά για την απλή κατάθεση λογικής του δρος Tζο Πέρι, ενός από τους ερευνητές που συμμετείχαν στο πιο μεγάλο πείραμα στην ιστορία της Eυρώπης σχετικά με τα μεταλλαγμένα που έγινε στην Aγγλία και που απέδειξε ότι τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά προκαλούν πολύ