Κάποιοι θέλουν να μας λυγίζουν τα γόνατα.

Φίλες και Φίλοι. Ανακυκλώνουμε καθημερινά προβολές άλλων, ίσως ακριβά πληρωμένων. Ας προσέχουμε λιγάκι. Κάποιοι θέλουν να μας λυγίζουν τα γόνατα.