Απολογία Πολυζωίδη, δικαστής στη δίκη του Κολοκοτρώνη.

Kens XMike Απολογία Πολυζωίδη: Την 24η Σεπτεμβρίου του 1834 οδηγείται στο δικαστήριο ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, δικαστής στη δίκη του Κολοκοτρώνη,